Isännöitsijäntodistus

on asiakirja, joka sisältää tietoa asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetusta osakehuoneistosta ja asunto-osakeyhtiöstä.

Laissa on määritelty, kenelle isännöitsijäntodistus saadaan antaa ja mitä tietoja siihen tulee merkitä. Isännöitsijäntodistus on maksullinen, koska isännöitsijä käyttää sen laatimiseen useita työtunteja, päivittää muuttuneet tiedot ja myös vastaa todistuksen sisällön oikeellisuudesta. Isännöitsijäntodistus pyritään toimittamaan viikon kuluessa sen tilauksesta.

Isännöitsijäntodistus sisältää tiedon muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä yhtiössä jo tehdyistä ja suunnitelluista korjaustoimenpiteistä. Isännöitsijäntodistuksessa kerrotaan myös, onko yhtiöjärjestyksessä niin sanottu lunastuslauseke. Todistuksessa on yksilöidyt tiedot huoneistosta ja sen kuntoon liittyvistä asioista sekä kaikista niistä rasitteista ja rajoituksista, jotka kohdistuvat kyseisen huoneiston hallintaan tai huoneistoon.

Isännöitsijäntodistus on voimassa kolme kuukautta sen päiväyksestä.

Isännöitsijäntodistus

ISÄNNÖITSIJÄNTODISTUKSEN LIITTEET

<<Takaisin