Vastike e-laskuksi tai suoramaksuksi

Verkkolasku eli E-lasku

Voitte tilata itsellenne yhtiövastikkeen verkkolaskuna kätevästi omasta verkkopankistanne. Tällöin saatte vastikelaskun suoraan verkkopankkiinne, eikä maksusummia ja viitenumeroita tarvitse näppäillä verkkopankkiin itse. Verkkolaskusopimuksen voitte tehdä useimpien pankkien verkkopankissa omilla verkkopankkitunnuksillanne.

Suoramaksu

Mikäli teillä ei ole käytössänne verkkopankkia, useimmissa pankeissa voitte käydä tekemässä suoramaksusopimuksen. Tällöin saatte postissa paperisen ilmoituksen suoramaksusta, mutta maksu veloitetaan automaattisesti suoraan tililtänne eräpäivänä. Suoramaksusopimus tehdään pankissa.

 

Huomio! Mikäli toimitatte vastikelaskun pankin oman maksupalvelun maksettavaksi tai ohjelmoitte omassa verkkopankissanne maksun lähtemään eräpäivänä, se ei tarkoita, että teillä on suoramaksu- tai verkkolaskusopimus. Isännöintitoimisto ei voi asiakkaan puolesta tehdä verkkolasku- tai suoramaksusopimusta, vaan asiakkaan on asioitava itse asian tiimoilta pankissa tai verkkopankissa. Varmistakaa asia tarvittaessa omasta pankistanne epäselvissä tilanteissa.